Använda API

Det finns ett standardiserat gränssnitt, ett s.k API, för att hämta information från Laddinfra.se. Det är sedan upp till tjänsteleverantören att utforma och designa sin karttjänst eller mobilapp, samt avgöra vilka funktioner som ska erbjudas användaren. Det enda som behövs för att få åtkomst till informationen är en API-nyckel, som erhålls efter en enklare registreringsprocess.

 

Dokumentation

Ladda ned den senaste API-dokumentationen för att lära dig mer om hur du kommer igång och använder Laddinfra.se API. Med hjälp av API:et kan information hämtas ur databasen. Klicka här för ladda ned API-dokumentationen som PDF. Notera att API-dokumentationen är gemensam med NOBIL.no.

 

För realtidsinformationen finns ett separat API, dokumentation för detta finns här.

 

Beställ API-nyckel

För att kunna hämta information från databasen krävs en API-nyckel, som används i varje anrop till databasen. En API-nyckel erhålls efter en enklare registreringsprocess. Detta för att vi ska kunna följa vilka tjänster som använder Laddinfra.se samt för att kunna sända information om uppdateringar, förändringar m.m. Genom att fylla i detta registreringsformulär och maila det till info@laddinfra.se erhålls en API-nyckel.

 

Laddinfra.se, i samarbete med Transnova, Norge, är licensierat under en Creative Commons 3.0 Unportet Licens. Du ska ha gjort dig bekant med licensieringstexten innan information från Laddinfra.se brukas. Mer information om Creative Commons finner du här. Baserat på ett verk på adressen www.laddinfra.se.

 

Test-API

Här finns ett enkelt klienttest för att verifiera att den erhållna API-nyckeln fungerar, samt för att visa viss funktionalitet i databasen. Test-API:et är inte tänkt att användas för att hitta laddstationer eller information om dessa.