FAQ

Q: Vad är laddinfra.se?

A: Laddinfra.se är en öppen nationell databas för publika laddstationer i Sverige, en motsvarighet (och del av) NOBIL i Norge. Läs mer här.

 

Q: Varför finns laddinfra.se?

A: För att ägare av laddstationer och elbilister ska ska kunna hitta varandra, och interagera. Dvs elbilister ska kunna hitta laddstationer och ladda, ägare av laddstationer ska kunna bli hittade för att sälja sina tjänster. Detta möjliggörs genom att ladinfra.se förser karttjänster, appar, bilnavigatorer m.m med information.

 

Q: Varifrån kommer informationen i databasen?

I första hand kommer informationen från den som äger laddstationen. Men vem som helst är välkommen att lämna ett tips om en laddstation, bidra med en bild eller påtala felaktig eller otydlig information. Läs mer här.

 

Q: Vem står bakom Laddinfra.se?

A: Power Circle, en medlemsorganisation för framtidsfrågor inom energibranchen har tagit initaiv till Laddinfra.se. Initiativet stöds av flera av de viktigaste aktörerna inom e-mobility i Sverige idag. Läs mer om Power Circle på http://www.powercircle.org.

 

Q: Varför bygger Laddinfra.se på norska NOBIL?

A: NOBIL har funnits i Norge sedan 2010. Genom att samarbeta med Norge och NOBIL skapar vi en kostnadseffektiv och beprövad lösning. Även Finland använder NOBIL.

 

Q: Vilka krav ställs på en laddstation för att den ska få finnas med i Laddinfra.se?

A: I Laddinfra.se samlas information om alla publika eller semipublika laddstationer för elfordon i Sverige. En viss mängd information om en laddstation måste anges, såsom adress, ägare, platsbeskrivning, kontaktinformation samt detaljerad information om uttag, kapacitet, åtkomstmetod m.m. Läs mer här.

 

Q: Hur definierar ni en laddstation?

A: En laddstation är en samlad geografisk plats där elbilister kan ladda sina fordon. En laddstation består av en eller flera laddare (dvs den fysiska utrustningen). Varje laddare kan ha en eller flera laddpunkter. Varje laddpunkt motsvarar ett uttag och en laddmöjlighet för ett fordon. Exempelvis, på en parkering finns en laddstation, som består av fyra laddare (vanligen laddstolpar eller laddboxar). Varje laddare har två uttag av standarden Typ2. Laddstationen har då åtta laddpunkter.

 

Q: Vad menas med publik eller semipublik?

A: Med publik menas att en laddstation är tillgänglig för vem som helst, dygnet runt. En semipublik laddstation är även den tillgänglig för vem som helst, men kan ha exempelvis tidsmässiga begränsningar. För både publika och semipublika laddstationer kan det dock krävas en engångsregistrering för att få tillgång till det accessmedium som laddstationen brukar, såsom RFID-kort.

 

Q: Vem ansvarar för informationen?

A: Power Circle ansvarar för att den information som vi förses med från företag och privatpersoner lagras på ett enhetligt och strukturerat sätt i databasen. Vi arbetar aktivt med kvalitetssäkring för att informationen ska vara så korrekt som möjligt, men detta kan ej garanteras. Power Circle kan ej hållas ansvariga för eventuella problem eller skador som uppkommer till följd av felaktig information.

 

Q: Innehåller laddinfra.se bara statisk information?

Nej, förutom statisk information om en laddstations position och egenskaper finns också möjlighet för uppkopplade laddstationer att kontinuerligt sända information om dess status samt ytterligare uppgifter.

 

Q: Men varför finns det ingen karta över laddstationer i Sverige på laddinfra.se?

A: Laddinfra.se är en databas där information lagras, det är ingen karttjänst. Informationen i databasen kan användas av andra aktörer för att skapa olika tjänster som underlättar för elbilsanvändare att hitta laddstationer. Här finns en lista över alla tjänster som använder information från databasen. 

 

Q: Hur kan informationen i databasen användas för att skapa en karttjänst? 

A: Genom ett standardiserat och väl dokumenterat öppet gränssnitt (s.k API) är det enkelt att hämta information från laddinfra.se till olika tjänster. Läs mer här.