Innehåll i databasen

I databasen finns nödvändig information om de platser i Sverige där användare av laddbara fordon kan ladda. Bland annat finns gps-koordinater, adress, ägaruppgifter inklusive kontaktuppgifter i händelse av fel eller behov av hjälp, samt annan information som kan vara av betydelse för att hitta och använda laddstationen. Det finns också detaljerad information om varje laddpunkt (varje laddstation kan ha en eller flera) såsom vilken standard som uttaget har, vilken laddeffekt m.m.

 

Laddinfra-inmatning

 

 

Nedan visas alla olika datafält som finns i databasen. För viss information används fritextfält, men detta undviks i så stor utsräckning som möjligt. De flesta fälten anges genom att fördefinierade alternativ väljs i registreringsformuläret. Trots det stora antalet val som ska göras och fält som ska fyllas i tar det cirka fem minuter att registrera en laddstation.

 

Datainnehåll_560px