Vad är NOBIL?

NOBIL etablerades i juni 2010 för insamling och förmedling av information om laddstationer för laddbara fordon. Avsikten var att samla all information på en plats för att öka kunskap och tillgänglighet för laddinfrastrukturen. Det blir då enklare att vara elbilist, och då blir det fler elbilister.

 

I Norge har ett offentligt ägarskap av databasen säkrats, för att säkerställa att innehållet blir tillgängligt för alla. NOBIL finansieras därför i Norge av Transnova.

 

NOBIL är ett icke-proprietärt verktyg med detaljerat innehåll om laddstationer, och har också möjlighet att ta emot och förmedla realtidsinformation. I Norge har laddinfrastrukturen vuxit kraftigt på senare år, och omfattar idag knappt 1 500 laddstationer om totalt 5 500 laddpunkter.

 

NOBILs roll är att samla in information och effektivt förmedla den vidare. NOBIL är inte ett verktyg för att driva laddstationer, utan endast möjliggöra att laddstationer och information om dessa hittas av användare. Men NOBIL är en kanal mellan användare av laddbara fordon och ägare av laddstationer.

 

Läs mer på Nobil.no. Där finns också exempel på webbtjänster och appar som visar information om laddstationer i Norge.

 

Information från Nobil.no;

 

NOBIL_Puff1_560px

 

NOBIL_Puff2_560px