Rapportera fel

Har du använt någon av de tjänster som visar laddstationer från Laddinfra.se? Saknades relevant information? Var det någon information som inte visade sig stämma när du använde en laddstation?

 

Som användare är ditt bidrag mycket värdefullt för att informationen i databasen Laddinfra.se ska förbi korrekt, tydlig och användbar. Genom att göra oss uppmärksamma på felaktig, otydlig eller saknad information underlättar du för andra användare.

 

Gör såhär:

Sänd ett mail till forslag@laddinfra.se.

 

Var noga med att ange vilken laddstation ändringen gäller (adress, stad, namn på laddstation) och beskriv vad som var fel/otydligt samt hur informationen bör ändras. Lämna också kontaktuppgifter så att vi vid behov kan återkomma för kompletterande information eller bekräftelse på att ändringen är införd i databasen.